Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trong giai đoạn hiện nay

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

                                                                                                                         Ảnh .jpeg

      Ra đời từ mùa xuân năm 1931, đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tròn 88 tuổi. Tám mươi tám mùa xuân qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đoàn đã không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta, khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích, là hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam.

      Ngay sau khi thành lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên, tích cực tham gia cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù:“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”

     Qua mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau, đồng thời có những tên gọi phù hợp: Đoàn TNCS Đông Dương (1931 – 1935); Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương (1936 – 1939); Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương 1939 – 1941); Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam (1941 – 1956); Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (1956 – 1970); Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh (1970 - 1976); Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (12/1976 đến nay). Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào,  Đoàn luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, dẫn dắt đoàn viên thanh niên và có nhiều đóng góp, cống hiến to lớn, ghi lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, xây dựng và hun đúc nên những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam: Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích của dân tộc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả; truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có hoài bão lớn.

     Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa dất nước và hội nhập quốc tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều đóng góp tích cực. Nhiều phong trào lớn của tổ chức Đoàn đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và có tác dụng lớn trong việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”,  phong trào “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”,…. Nội dung xung kích tập trung vào: phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; lao động sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ; bảo vệ mội trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều cuộc vận động của Đoàn có sức lan tỏa lớn: Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” với nhiều hoạt động, như:“Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” ; Ngày hội “Tháng 3 biên giới”; “Xuân tình nguyện”; “Xuân biên giới, Tết hải đảo”, v.v. Nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, như dự án xây dựng cầu nông thôn, Làng thanh niên lập nghiệp; đề án Đảo Thanh niên,…

    Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 là dịp để tổ chức Đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, hào hùng của tuổi trẻ, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo để thực sự xứng đáng ‘là người chủ tương lai của nước nhà” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Đây cũng là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, lãnh đạo các đơn vị, trường học…tiếp tục giành sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Trong không khí vui tươi, ấm áp của mùa Xuân, tuổi trẻ cả nước đang tưng bừng khí thế với nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công, tiếp tục tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và góp phần làm rạng rỡ non sông ta, đất nước ta!

                                                                                                                                                                                                                             Nguyễn Thị Tuất

Bài viết liên quan