Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

     Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2020), 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/05/1941 - 15/05/2020). Liên Đội đã tổ chức cho học sinh các chi đội và lớp nhi đồng xem phim tài liệu "Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng", tổ chức hái hoa dân chủ tìm hiểu về Bác và tìm hiểu về Đội TNTP Hồ Chí Minh tại các lớp. Bên cạnh đó Liên đội đã tổ chức kết nạp cho 49 học sinh khối 3. Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền giúp các em hiểu thêm về thân thế và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, thêm hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hoạt động được các em trong toàn liên đội tham gia đạt hiệu quả cao.

Học sinh tìm hiểu về Bác và ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

 

Lễ kết nạp Đội viên học sinh khối 3

 

Bài viết liên quan