Một số hình ảnh tham gia HKPĐ lần thứ XIX - 2019

Vào chiều ngày 10 tháng 11 năm 2019 trường tiểu học Nghi Hợp tham gia HKPĐ bộ môn bóng đá với đội tuyển bóng đá tiểu học Nghi Khánh tại sân vận động xã Nghi Khánh.

Hình ảnh đội bóng đá Nghi Hợp - Nghi Khánh
Hình ảnh đội tuyển học sinh Nghi Hợp

 Vào chiều ngày 13 tháng 11 năm 2019 trường tiểu học Nghi Hợp tham gia HKPĐ tại trường tiểu học Nghi Trường với hai nội dung cờ vua và đá cầu.

Hình ảnh học sinh tham gia cờ vua

 

Hình ảnh học sinh tham gia đá cầu
Bài viết liên quan