Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 1 theo chương trình GDPT 2018, năm học: 2020 - 2021

       Căn cứ vào các điều lệ, thông tư của bộ trưởng bộ GD&ĐT, ngày 29 tháng 4 năm 2020 trường tiểu học Nghi Hợp đã ra quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của năm học 2020 - 2021.

 

Bài viết liên quan